resim
Finansal Yapılandırma

Finansal Yapılandırma


Egemenoğlu Hukuk Bürosu Yeniden Yapılandırma Bölümü çok sayıda şahıs ve şirketlere, yeniden yapılandırma hizmetleri sunmaktadır.

Para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve sektörel gelişimler çerçevesinde şahıs ve şirketlerin dönemsel olarak finansal zorluklarla karşılaşmaları ülkemizde sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Egemenoğlu, mevcut sektördeki deneyimi ile bu durumda bulunan şahıs ve şirketler için planlamalara destek sağlayarak çözüm ortağı olmaktadır. Finansal zorluklarla karşılaşan şirketlerin sürekliliği ve ticari faaliyetlerinin devamlılığını saglamak amacıyla sunulan hizmetlerimiz arasında
 • Finansal ve hukuksal durum analizi yapmak
 • Analiz sonuçlarına göre sağlıklı finansal yapının oluşturulması ve ticari faaliyetin devamı için uygulanacak hukuksal ve mali stratejiyi belirlemek
 • Hukuki, vergisel veya cezai müeyyidelere maruz kalmaksızın, belirlenen stratejiler çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri organize etmek, yapmak, yaptırmak
 • Şahıs ya da şirketin maruz kaldığı dava ve icra takiplerine karşı belirlenen strateji çerçevesinde takip etmek, işlemlerini yapmak
 • Şahısların/şirketlerin alacaklılarla yapacakları görüşme stratejisini belirlemek, strateji çerçevesinde görüşmelere iştirak etmek
 • Teminat yönetimi
 • Şahıs/şirketlerin alacaklılarla görüşmeleri sonucunda varılan mutabakat çerçevesinde imzalanacak protokol/sözleşme çalışmalarına katılmak ve/veya sözleşmeleri hazırlamak bulunmaktadır.

Alacak Yönetimi başlığı altında hizmetlerimiz;
 • Alacak takibi başlatmak, 
 • Takip dosyalarından borçlunun malvarlığı (menkul, gayrimenkul ve diğer hak ve alacakları) üzerine haciz koymak ve akabinde malların satışını gerçekleştirmek sureti ile alacağın tahsilini gerçekleştirmek 
 • Şahıs/şirketlerin alacaklılarla görüşmeleri sonucunda varılan mutabakat çerçevesinde imzalanacak protokol/sözleşme çalışmalarına katılmak ve/veya sözleşmeleri hazırlamak.

Şahıs ya da şirketlerin borçlularının iflas ya da iflas ertelemesi durumunda olması halinde;
 • Alacağın tahsili ve borçluya ödemeye zorlayacak strateji tayini
 • İflas ya da iflas ertelemesi davalarına müvekkil adına müdahil olma, strateji çerçevesinde davaları takip etmek
 • Borçlunun iflasının açılması halinde alacağın iflas masasına kayıt işlemlerini organize etmek
 • Belirlenen strateji çerçevesinde kararlaştırılmış ise alacaklı olarak iflas masasına aday olmak iflas idaresi memuru olarak seçilme halinde iflas tasfiyesini sonuçlandırmaktayız.

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği