resim
E-Bülten

İstinaf Mahkemelerinin Göreve Başlaması Hakkında Bilgi Bülteni

Hukuk Bülteni Ana Menü

YARGI SÜREÇLERİNİN HIZLANMASI ADINA BÖLGE İDARE MAHLEMELERİ GÖREVE BAŞLADI

7 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar uyarınca bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri 20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle göreve başlamış bulunmaktadır.

Yargıda iş yükünün azaltılması amacıyla faaliyete geçirilen istinaf mahkemeleri “ikinci derece mahkemesi” olarak görev yapacak ve ilk derece mahkemelerinin kesinleşmemiş ve istinafa elverişli kararlarına karşı bu mahkemelerde istinaf yoluna başvurulabilecektir.

  • Bölge Adliye Mahkemeleri

Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemelerinin hükümlerini inceleyecektir, ancak bölge adliye mahkemeleri temyiz mahkemesi olarak görev yapmayacak olup “ikinci derece yargılama yapan mahkeme” sıfatına haiz olacaktır. Başka bir deyişle, bölge adliye mahkemeleri birinci derece mahkemelerinin yerine karar verebilecektir.

Hukuk davalarında, değeri veya miktarı 1.500,00-TL’yi (binbeşyüz Türk Lirası) geçmeyen malvarlığına ilişkin davalar ve diğer kanunlarda istinaf yoluna başvurulamayacağı belirtilen kararlara karşı istinaf yoluna başvurulamayacaktır. Ceza davalarında ise hapis cezasından çevrilmemek kaydıyla 3.000,00-TL’yi (üçbin Türk Lirası) geçmeyen adli para cezalarına, üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine ve diğer kanunlarda istinaf yoluna başvurulamayacağı belirtilen kararlara karşı istinaf yoluna başvurulamayacaktır.

Bölge adliye mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı süresi içinde ve temyize kabil bir karar olması halinde Yargıtay’a temyiz yoluna başvurulması mümkün olacaktır.

  • Bölge İdare Mahkemeleri

Bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin hükümlerini inceleyecektir, ancak bölge idare mahkemeleri de temyiz mahkemesi olarak görev yapmayacak olup “ikinci derece yargılama yapan mahkeme” sıfatına haiz olacaktır. Başka bir deyişle, bölge ve idare mahkemelerinin verdikleri kararları kaldırarak yeni bir karar verebilecektir.

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen ve konusu 5.000,00-TL’yi (beşbin Türk Lirası) geçmeyen kararlar ise kesin olup bu kararlara karşı temyize yoluna başvurulamaz.

Bölge idare mahkemeleri yapacakları incelemelerde dilekçelerde belirtilen taleplerle bağlı kalınmaksızın başvuruyu inceler ve karar verir.

Bölge idare mahkemelerinin verdikleri temyize kabil kararlara karşı ise süresi içinde Danıştay’a temyiz yoluna başvurulması mümkün olacaktır.

Saygılarımızla,

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği