resim
Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Egemenoğlu, Ticaret Hukuku alanında, şirketlerin proje bazlı çalışmaları; genel kurul ve yönetim kurulu kararları, ana sözleşme revizyonları, hisse devri ve sermaye artışları, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi başta olmak üzere şirketlere geniş ölçüde hukuki destek sağlamaktadır.

Egemenoğlu, Şirketler Hukuku alanında öncelikle Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketlerde bir tür hukuki yerindelik incelemesi gerçekleştirmekte, şirketlerin eksik olduğu hususları ve ihtiyaçları tespit ederek şirket yöneticilerine rapor olarak sunmaktadır. Söz konusu raporda gerçekleştirilmesi gereken düzeltici işlemler belirtilmekte, düzeltici işlemler yapılmadığı takdirde karşılaşılabilecek riskler yöneticilerin bilgisine sunulmaktadır. Bu sunum sonrasında ise riskleri en aza indirebilmek amacıyla hızlı bir şekilde yeni TTK uyum çalışmalarına başlanmakta ve uyum süreci boyunca genel kurul ve yönetim kurulu evrakları hazırlanarak, şirketin türü, ortaklık yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde görüş ve önerilerimiz bildirilerek, yöneticilere özel sunumların yanında şirketin ilgili birimlerine eğitimler verilerek uyum süreci en sağlıklı ve pratik şekilde yönetilmektedir.

Şirketler hukuku alanında yapılan her türlü yasal değişiklik takip edilmekte, yeni yürürlüğe giren mevzuat ile ilgili şirket yöneticilerine özel bilgi bültenleri hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlanması ile eş zamanlı olarak müvekkillere iletilmektedir.Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak şirketlerin ana sözleşmeleri ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra mutlaka değiştirilmesi gereken ve opsiyonlu olarak değiştirilebilecek maddeler tespit edilmektedir.

Şirketlere konu ile ilgili raporlama yapılıp yeni gelen hukuki müesseseler ile ilgili şirketlerin bulundukları sektör ve ihtiyaçlarına yönelik olarak üst-alt kademe yöneticilerle bilgilendirme görüşmeleri gerçekleştirilmektedir.

Bu görüşmeler neticesinde, şirket yöneticilerinin kararları doğrultusunda ana sözleşme üzerinde revizyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ana sözleşme değişiklikleri için gerekli olan genel kurullar ve yıllık olağan olarak gerçekleştirilmesi gereken genel kurul süreçleri Egemenoğlu tarafından organize ve takip edilmekte; genel kurul toplantılarına katılım sağlanarak genel kurulların Türk Ticaret Kanunu’na tam uygunluk içinde gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Egemenoğlu, şirket kuruluşu, birleştirilmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi, sermaye artırması ya da azalması gibi hukuki noktalarla ilgili olarak şirketleri bilgilendirmekte, süreçleri baştan sona takip etmekte, bu konularla ilgili şirket yönetim kurullarının almaları gereken kararları ve gerekli belgeleri şirketler adına hazırlamakta, genel kurul evraklarını hazırlayarak ve tescil ve ilanını takip ederek süreci sonuçlandırmaktadır.Şirketlerin hisse alımı halinde öncelikle hisse alımı yapılacak şirket (hedef şirket) hukuki açıdan denetlenmekte ve hukuki durum tespit raporu (“due diligence report”) sunulmaktadır.

Rapor sunumu sonrası hisse alımı kararı verildiği takdirde süreçte gerekebilecek gizlilik sözleşmeleri, hisse alım ve satım sözleşmeleri, genel kurul ve yönetim kurulu kararları başta olmak üzere tüm evrak ve sözleşmeler Egemenoğlu tarafından hazırlanmakta, karşı taraf temsilcileri ile sözleşme görüşmeleri yürütülerek işlemlerin akıcı bir şekilde sonuçlanması sağlanmaktadır. Egemenoğlu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak şirketler nezdinde sözleşme denetimleri gerçekleştirmekte, sözleşmelerin yeni Kanunlar ile uyumlu hale getirilmesi, risk analizi ve sonrasında uyum çalışmalarını yürütmektedir. Böylelikle Şirketlerin yasal değişikliklerden en az şekilde etkilenmesi, lehe ve aleyhe kanun değişikliklerinden haberdar olması ve adaptasyonun hızlanması sağlanmaktadır

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği