resim
Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku, özellikli bir mevzuatı bulunan ve Rekabet Kurumu uygulamalarının yakından takibini gerektiren, kimi durumlarda TTK ya da Borçlar Kanunu kapsamında hukuka uygun gözüken bir işlemin ihlal sayılabileceği, devamlı hukuki destek gerektiren bir hukuk dalıdır.

Egemenoglu, “önleyici hukuk” anlayışı ile çeşitli sektörlerde öncü konumundaki müvekkillerine rekabet hukuku alanında kapsamlı hukuki destek sunmaktadır.Egemenoğlu, dikey ve yatay anlaşmalar, pazar paylaşımı, fiyat belirleme, izne tabi birleşme ve devralmalar konuları başta olmak üzere, hukuka uygun rekabet ve rekabeti bozucu işlemler konusunda sektörden örnekler ile zenginleştirdiği eğitimler düzenleyerek, şirket yöneticileri ve ilgili personelinin rekabet mevzuatı konusunda bilgilendirilmelerini hedefler.

Bunun yanında, belirli aralıklarla şirket uygulamalarının rekabet mevzuatına uyumunun değerlendirildiği “hukuki yerindelik incelemeleri” gerçekleştirerek olası ihlal risklerinin erken tespiti konusunda çalışmalar yapar.Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlali halinde uygulanacak para cezaları şirket cirosu üzerinden hesaplandığından, şirketler oldukça yüksek idari para cezaları ile karşılaşabilmektedir.

Bu nedenle, ihlallerin önlenmesi ve bir ihlal iddiası karşısında şirketin mümkün olan en iyi şekilde savunulması ve temsili büyük önem taşımaktadır.Egemenoğlu, otomotiv, kozmetik, taşıma ve gıda sektörleri başta olmak üzere sektörlerinde öncü konumdaki yerli ve yabancı müvekkillerine dikey ve yatay anlaşmalar, hakim durumun kötüye kullanılması, yıkıcı fiyat belirleme ve rekabeti bozucu diğer uygulamalar konusunda sürekli hukuki destek ve danışmanlık sağlar.Bunların yanında, olası ihlal iddiaları halinde Egemenoğlu, müvekkillerinin Rekabet Kurumu (ve gerekmesi halinde) Ankara İdare Mahkemeleri önünde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamakta, izne tabi birleşme ve devralmalar hususunda gerekli işlemleri yürütmekte, rekabet hukuku alanındaki engin tecrübesi ve uzman avukatları ile müvekkillerine bu alanda derinlemesine hukuki destek sağlamaktadır.

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği