resim
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Egemenoğlu, muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarıyla olan ilişkilerini hukuki ihtilafın oluşmasını önleyici hukuk hizmetleri sunarak gelişmesini sağlamaktadır.

Şirketlerin İnsan Kaynakları ve Mali İşler bölümlerine iş hukuku konusunda uygulamaya yönelik eğitimler verilmekte olup; bu eğitimler sonrasında yerinde denetimlerle iş hukuku ve şirket prosedürlerine uyum kontrol edilmekte ve şirketler bilgilendirilmektedir. İş hukuku alanında şirketlere sunulan hizmetlerin katma değeri hata maliyetlerini en aza indirmek ve şirketlerin kanun ve prosedürlere uyum kalitesinin yükseltmek olarak belirlenmiştir.

Bireysel İş Sözleşmeleri ile ilgili olarak, hizmet verdiğimiz şirketlere çalışanlarının görev tanımlarına uygun bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması, kilit çalışanlar için rekabet yasağı sözleşmesi ve gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Alt İşverenlik Sözleşmeleri, kısaca İşyerinde uygulanan servis hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, Özel Güvenlik Sözleşmeleri, eğitim sözleşmeleri başta olmak üzere, tüm Alt işverenlik sözleşmeleri ile İş Hukukunu ilgilendiren tüm sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi gibi konularda şirketlere hukuki hizmetler sunmamız şeklinde gerçekleşmektedir.

Personel Özlük Dosyalarının Güncelliği tarafımızdan takip edilmekte olup, özlük dosyalarının revize edilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. İş başvuru formu, Fazla mesai onay formu, Zimmet Sözleşmeleri, Kullanım Talimatları, Personel Değerlendirme ve Takip Formları, İzin Kayıtları başta olmak üzere kullanılan tüm formlar değişen yasal mevzuat çerçevesinde revize edilmektedir. Mevcut olmayan ancak ihtiyaç duyulduğu tespit edilen form çalışmaları da yapılarak evrak eksiklikleri tamamlanmaktadır.

İşe Alım ve İşten Çıkış Süreci, Egemenoğlu tarafından şirketlere çalışanların alım sürecinden işten çıkış sürecine kadar olan aşamalarda hukuki danışmanlık desteği sağlanması yolunda olmaktadır. Tüm çalışan çıkışlarında çıkış işlemleri İnsan Kaynakları birimi ile koordineli 
olarak yerine getirilmektedir. İbraname, Fesih Bildirimi, Tutanak tanzimi konularında destek verildiği gibi istifa işlemleri dahil olmak üzere tüm çıkış işlemlerinde imzalatılan evraklar hukuk denetiminden geçirilmektedir. 

Toplu İşten çıkarmalarda, işlemlerin anında kontrolü için, işyerindefiili olarak şirket yetkililerine refakat edilmektedir. İş Güvencesi ve İşe İade Davaları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitim ve Bilgi Bültenleri, işyerinde çalışan işlemleri ile görevlendirilmiş yetkililere, periyodik olarak, mevzuat ve Yargı kararları hakkında, personel işlemlerinde dikkat edilmesi gereken 
işlemler hakkında eğitimler verilmesi seklinde gerçekleşmektedir. Ayrıca, değişen mevzuatlar ile ilgili olarak, bilgi bültenleri hazırlanarak ilgililere iletilmektedir. 

Periyodik Denetim, şirketlerimize yılda iki kez hukuki danışmanlık desteği sağlanan konularla ilgili Hukuki Denetim Hizmeti sunulması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu denetimlerde, personel özlük dosyaları, Ücret bordroları, ücret hesap pusulalarının hukuki geçerliliği ve 
kontrolü, personel çıkış dosyalarının incelenmesi, izin kayıtlarının kontrolü, iş kazası dosyaları, Resmi Kurumlara yapılan bildirimlerin kontrolü gibi incelemeler yapılmakta ve Şirket Yönetimine yazılı ve sözlü olarak raporlanmaktadır. 

Alt İşveren Denetimi, şirketler nezdindeki Alt işveren uygulamaları ile ilgili olarak, şirket kadrosunda olmayan Alt işveren çalışanlarının SGK ödemeleri, sigorta kayıtları, ücret ödemeleri, çalışma süreleri gibi hususlarda aylık denetimlerle , şirket yönetimine fiili durum ve riskleri Aylık raporlar halinde sunulması olarak gerçekleştirilmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’na dayalı uyuşmazlıkların takibi noktasında, şirketlere ait İşçilik Alacağı Davaları, İşe İade Davaları, İş kazalarından kaynaklı Tazminat Davaları, SGK rücu davaları ve Sigortalı Hizmet Tespiti davaları başta olmak üzere tüm davaların takibi işlemleri İş ve Sosyal Güvenlik hukuku uzmanlarından oluşan hukukçu kadromuz tarafından takip edilmektedir. Ayrıca, açılmış bulunan davalar ile ilgili, sulhen çözüm yolları tespit edilerek, sulh görüşmeleri de büromuzca yürütülmektedir.

Geçmiş Deneyimlerimiz

-Demir çelik sektöründe Türkiye’nin önde gelen ulusal şirketinekurumsal yeniden yapılandırma sürecinde iş hukuku denetimi sağlanmış, çalışan dosyaları dahil olmak üzere tüm ilgili evraklar, işsözleşmeleri, devam eden uyuşmazlık dosyaları, taşeron sözleşmeleri ve sosyal güvenlik kurumu yazışmaları incelemiştir.
 

-Sektör liderlerine gıda ürünleri, sarf malzemeleri ve temizlik materyalleri için dağıtım ve lojistik hizmeti sağlayan çok uluslu şirkete, şirketin tüm yasal yönlerini kapsayan geniş bir hukuki ön inceleme hizmeti sunulmuş, operasyonel ve sektörel anlamda doğabilecek tüm riskler raporlanmıştır. 

-Hızlı tüketim sektörünün dünya çapındaki liderleri arasında yer alan ve kozmetik alanında üretim ve geliştirme yapmakta olan şirkete, şirketin tüm çalışan aktivitelerinin yasal yönlerini içeren geniş bir hukuki ön inceleme gerçekleştirilmiş, yasal danışmanlığımızla birlikte, kanunla uyumu emniyete almak adına, genel olarak ilişiği kesme ve kıdem tazminatı, taşeron çalışmaları, iş sözleşmeleri, emekli maaşı ve emeklilik faydaları ile ilgili geniş bir rapor sunulmuştur.

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği