resim
Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

Egemenoğlu Hukuk Bürosu ulusal ve uluslararası birleşme ve devralmaları ile joint venture olarak bilinen ortak girişim anlaşmaları kurulması süreçlerinde muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirkete hukuki destek vermektedir.

Egemenoğlu, gerek alıcı gerekse satıcı tarafında yer alan ulusal ve uluslararası şirketler için, satın alma sürecini ilk aşamadan kapanış sonrasına kadar takip etmekte ve mevcut süreci şirketler için akıcı ve sade bir şekilde sürdürmeleri noktasında hukuki destek sağlamaktadır. 

Bilindiği gibi, şirket birleşme ve devralmaları gibi büyük ölçekli projelerde, muhtemel ihtilafların öngörülebilmesi ve alınabilecek önlemler, çözüm yolları üretilmesi, uygulanacak hukukun tespiti gibi hususlar kritik öneme sahiptir. Egemenoğlu, geniş Türk Hukuku bilgisini her işlemin gereklerine uyarlayarak önleyici hukuk hedefini şirket birleşme ve devralma ile joint venture işlemlerinde de uygulamayı ilke edinmiştir. 

Şirket satın alma ve birleşmelerinde süreç, tarafların satış görüşmeleri ile başlayarak ön hukuki incelemelerin (“due diligence”) yapılması, hisse satış sözleşmesi başta olmak üzere ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi, sözleşme görüşmelerinin sürdürülmesi ve satışın ya da birleşmenin tamamlanabilmesi için gerekli Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının alınması ofisimiz koordinasyonunda sağlanmaktadır. İlgili şirketin tabi olduğu özel mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli idari ve resmi mercilerden alınması gereken izinlerin tespiti ve takibi, ön koşulların takip ve yönetimi, yeddiemin uygulamalarından anlaşmanın imzası ve kapanışın gerçekleşmesine kadar sürecin tüm aşamalarında Egemenoğlu gereken hukuki hizmeti sağlamayı hedeflemektedir. Şirket satın alma ve birleşme işlemlerinin finansal yönden bir işletmenin yapacağı en büyük yatırımlardan olmasından dolayı risklerin yönetimi ve izlenmesi ayrı bir öneme sahiptir. Bu sebeple sözleşmelerde ve müzakerelerde şirketlerin menfaati en üst düzeyde korunacak şekilde riskler belirlenir; sözleşmeler, olası risklerin şirketlere en düşük düzeyde yükümlülük oluşturacağı şekilde düzenlenir.

Alıcı taraf yönünden, Due diligence bulguları, satışın devam edip etmemesi kararının en önemli etkenlerindendir. Bu nedenle en küçük ayrıntılara kadar şirketlerin durumu, yükümlülükleri ve ihtiva ettiği riskler her bir hukuk alanı yönünden ayrı ayrı incelenip kısa sürede yönetici özeti ve kapsamlı Due Diligence Report hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Satıcı taraf bakımından değerlendirildiğinde ise sürecin en profesyonel ve düzenli şekilde, şirket yetkilileri ile işbirliği ve uyum içinde yönetilmesi, alıcının taleplerinin ivedi şekilde yanıt bulabilmesi, şirketin hukuki durumuna tam anlamıyla hakim olunabilmesi ve kapanış sonrası yükümlülükler en önemli noktalardandır. 

Görüldüğü üzere, şirket satın alma ve birleşmelerinde Alıcı ve Satıcı tarafların ihtiyaçları büyük farklılıklar arz etmektedir. Egemenoğlu, hem Alıcı hem de Satıcı taraftaki tecrübelerine dayanarak tarafların taleplerini ve ihtiyaçlarını anlayarak hukuki açıdan alıcı ve satıcının ortak noktada buluşabileceği hukuki çözüm önerilerini sunmaktadır. 

Geçmiş Deneyimlerimiz

-Türkiye’nin en büyük ulaşım şirketlerinden biri olarak faaliyet göstermekte olan şirket, $ 53,000,000 değerindeki hisselerinin satım sürecinde temsil edilmiştir.

-Maden sektöründe Türkiye’nin önde gelen ulusal şirketi hisse alımı süresince temsil  edilmiş; süreç boyunca hukuki denetim, hisse-alım sözleşme görüşmeleri ve sözleşmenin hazırlanması da dahil olmak üzere sürecin bitimine dek olan hukuki değerlendirmelerde aktif sorumluluk alınmıştır. 

-Türkiye’nin önde gelen denizcilik firması, bir başka denizcilik firmasına ait hisselerin satın alınımı sürecinde temsil edilmiş, şirketin tüm yasal evraklarının incelenmesi hizmeti sunulmuş, operasyonel ve sektörel anlamda doğabilecek tüm riskler raporlanmıştır. 

-Geri dönüşüm, katı atık yönetimi ve üretimi gibi birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirket, $1,400,000 degerindeki hisse alım süresince temsil edilmiş, süreç boyunca hukuki denetim, hisse-alım sözleşme görüşmeleri ve sözleşmenin hazırlanması da dahil olmak üzere sürecin bitimine dek olan hukuki değerlendirmelerde aktif sorumluluk alınmıştır. 

-Birçok yan kuruluşa sahip ve farklı alanlarda faaliyet gösteren bir şirkete, enerji sektöründeki bir firmanın hisselerini almasında hukuki ön inceleme hizmeti sunulmuş ve hisse alım satım anlaşması, hissedarlar anlaşması ve satın alma ile alakalı olarak yönetim kurulu kararı ile genel kurul kararı hazırlamıştır. 

-Türkiye’nin önde gelen endüstriyel mutfaklar üretici şirketi, Japon bağlı ortaklık şirketi arasındaki joint venture sürecinde temsil edilmiş, JV sözleşmesinin hazırlanmasına ek olarak taraflar açısından hakların kullanım şartı, kar dağıtım şartı, rekabet yasağı şartı, ortaklığın fesih ve tasfiyesi şartı gibi konularda hukuki destek sağlanmıştır. 

-Türkiye’nin önde gelen gıda şirketi ve Hollanda uyruklu kredi şirketi ile arasindaki Joint Venture sürecinde temsil edilmiş olup, hissedarlar anlaşması ve şirket ana sözleşmesini hazırlamıştır.

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği