resim
E-Bülten

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Hukuk Bülteni Ana Menü

 

Bu sistemde kullanılan ekipmanlar, kablolar ve tamamlayıcı unsurların yeraltında yaşanan göçük, su baskını, patlama, yangın gibi acil hallere karşı korumalı olması ve bu hallerde de çalışabilir durumda olması sağlanacak olup sistem tarafından tutulan kayıtlar en az bir yıl süreyle saklanacaktır.

 

Yeterli Beceri Ve Uzmanlığa Sahip Kişilerin Çalışması

 

Her işyerinde işveren tarafından atanmış, çalışmanın devam ettiği sürece görev yapacak, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip yetkili kişi veya kişiler bulunacaktır.

 

Yangın Önlemleri

Bant konveyörler antistatik ve alev yürütmez özellikte olacak; ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılacaktır.

Kendiliğinden yanmaya elverişli madenlerde, bekleme barajları dahil olmak üzere gerekli tedbirler alınacaktır. Yangın veya sızdırmazlık bekleme barajları üretimi biten panoların ya da herhangi bir yangın riskine karşı asgari olarak her üretim panosunun alt taban ve üst taban yollarında kurulacak, bunlar dışında kurulacak bölgeler sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenecektir.

 

Ocağın ana hava giriş ve çıkışında bir yangın tehlikesine karşı, ocağın giriş ve çıkışını tamamen kapatabilecek miktarda malzeme bulundurulacaktır.

 

Üretimi biten eski imalat ve panolardaki kalıcı bekleme barajları hava sızdırmaz, basınca dayanıklı ve tahrip olmayacak şekilde kurulacak ve ocak gazları yönünden sürekli kontrol altında bulundurulacaktır.

Çalışanların Eğitilmesi

Çalışanlar herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitileceklerdir. Arama, kurtarma ve tahliye konusunda yeterli sayıda destek elemanı görevlendirilecektir. Görevlendirilen destek elemanı sayısının 10’dan az olduğu ocaklarda en az 10 çalışanın konu ile ilgili eğitim alması sağlanacak olup çalışan sayısının 10’dan az olduğu durumlarda bu eğitimi her çalışanın alması gerekecektir.

 

Acil Durum Planları Ve Tatbikat

İşyerlerinde altı ayda bir acil durum planları yenilenecek ve tatbikatlar en geç altı ayda bir yapılacaktır. Uygun ekipmanlar vasıtasıyla tatbikatların görüntüsü kaydedilerek gerekli tutanaklar düzenlenecektir.

 

Eğim Düzenlemesi 

İnsan naklinin yapıldığı eğimli galerilerde; eğim 18 dereceyi geçemeyecektir. Bu durumun sağlanamadığı eğimli ana yollarda insanların taşınması uygun fren sistemi ve koruyucularla donatılmış mekanik vasıtalarla yapılacaktır.

 

Hava Ölçüm İstasyonları

Ocakta yeterli sayıda kalibre edilmiş seyyar gaz ölçüm cihazları bulundurulacak olup birbirinden ayrı noktalarda çalışan her ekipte en az bir adet cihaz bulunacaktır. Bu cihazlarla; sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen sıklıkta ocağın çalışan bulunan bölgelerinde, baraj önlerinde, hava istasyonlarında ve su ceplerinde ölçümler yapılarak, bu ölçümler havalandırma defterine kaydedilecektir.

Havalandırma sistemi acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olacaktır.

 

Hayat Hattı Kurulması:

 

Yeraltı madenlerinde, hazırlık faaliyetlerinin yapıldığı alanlar ve üretim panoları gibi yeraltı maden işletmesinin bütün bölümlerini kapsayacak şekilde ve çalışanların yerüstüne çıkmalarını kolaylaştıran; yanmaya, kopmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı bir hayat hattı kurulacak olup bu hatlar acil durum planlarına uygun olarak yerleştirilecektir.

 

Hayat hatlarının acil durumlarda kullanımına ilişkin, çalışanlarda davranış değişikliği sağlayacak şekilde eğitimler verilecektir.

 

Yürürlük:

 

Bu Yönetmeliğin 6 ve 21 inci maddeleri 1/9/2015 tarihinde, 1, 2, 19 ve 25 inci maddeleri 1/1/2016 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla, bilgilerinize sunarız.

 

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği