resim
E-Bülten

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hukuk Bülteni Ana Menü

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik


Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 15 Mayıs 2015 tarih ve 29356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.


Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (“Kanun”) uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirlerin uygulanmasına ait bazı esas ve usulleri  belirlemektir.


Yönetmelik İle Getirilen Düzenlemeler

1. Sürücü belgesi için psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi

Yönetmelikle, sürücü belgesi alacakların sağlık muayenelerine ait esaslara ilişkin psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi konusunda düzenlemeler yapılmıştır.


Buna göre, Kanunda belirtilmiş olan bazı nitelikli trafik suçlarını işleyen sürücüler ile psiko-teknik açıdan sağlıklı olma şartı aranan sürücüler, psiko-teknik değerlendirmesine ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulacaklardır. Muayene sonucu psikiyatrik durumu uygun bulunan sürücülerin sürücü belgeleri Kanunda öngörülen sürelerin sonunda kendilerine iade edilecektir.


Kişinin verilen raporlara otuz gün içerisinde il sağlık müdürlüğü nezdinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İl sağlık müdürlüğü, nihai karar için kişiyi, ilk psiko-teknik değerlendirmeyi yapandan farklı ve test sistemi olan başka bir merkeze gönderecektir. İkinci psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene sonucu ile bir önceki rapor arasında farklılık var ise, ikinci raporun sonucu geçerli sayılacaktır.


İkinci değerlendirme sonucunda da başarısız olan veya otuz gün içinde itiraz etmeyen kişiler iki yıl süreyle yeniden psiko-teknik değerlendirmeye alınmayacaktır (Madde 1).


2. Yabancı araçlar için geçici trafik belgesi ve tescil plakası

Yönetmelik, kendi ülkelerindeki bir takım olağanüstü haller nedeniyle ülkemize giriş yapan yabancılara ait araçlara, yurdumuzda kaldıkları süre içerisinde kullanılmak üzere, geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesini öngörmüştür.


Buna göre, ülkemize giriş yapmış olan araçlara ilişkin geçici trafik belgesi ve tescil plakası alınmasına yönelik süre 30 günden 60 güne çıkarılmıştır (Madde 2).

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği