resim
E-Bülten

İşyerlerinde İşveren veya İşveren vekili tarafından yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri mümkün mü?

Hukuk Bülteni Ana Menü


İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 29 Haziran 2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Yönetmelik İle Getirilen Düzenlemeler:

 

Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

 

-       Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin olması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumundaki tescil kayıtları esas alınacaktır.

 

-       İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar çalışan sayısına dâhil edilmeyecektir.

 

-       Mesleki Eğitim Kanunu ile Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

 

 

İşveren Veya İşveren Vekillerince Yürütülemeyecek Hizmetler:

 

-       Sağlık Gözetimi

 

Bu Yönetmelik kapsamında eğitim alan işveren veya işveren vekillerinin üstleneceği iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri; işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri kapsamayacaktır. İşe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri, işyeri hekimlerinden alınabileceği gibi kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilecektir.

 

-       Çalışma Ortamı Gözetimi

 

İşyerinde yapılması gereken ölçümler, Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin İşveren Veya İşveren Vekillerince Yürütülmesi:

 

İşveren veya işveren vekilleri, Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlamaları halinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri sağlık gözetimi ve çalışma ortamı gözetimi hizmetleri hariç olmak üzere yürütebilecektir.

 

İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

 

Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilecektir.

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesi veya işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması Kanunda ilgili mevzuatta işverenler için öngörülen yükümlülükleri ortadan kaldırmayacaktır.

 

Eğitimin Kapsamı Ve Şekli:

 

Yönetmelik ile işveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimin kapsamına, süresine, tamamlanmasına, belgelendirilmesine ve ücretine ilişkin hususlar düzenmiş olup, bu düzenlemeler uyarınca eğitim tamamlama belgesi bulunan işveren ve işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecektir.

 

İşyerinin kapsam dışında kalması

 

-       İşyerinin tehlike sınıfının değişmesi ve/veya çalışan sayısının 10 ve üzerine çıkması durumlarında, altmış gün içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılacaktır.

 

-       İşveren veya işveren vekilinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini üstlenmek istememesi halinde de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılacaktır.

 

-       İşveren veya işveren vekillerinin bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimi almak istememesi veya eğitim tamamlama belgesini almaya hak kazanamaması durumunda da İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılacaktır.

 

 

İşyeri Hekimliği veya İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip işveren veya işveren vekilleri:

 

Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işveren veya işveren vekillerinin işyeri hekimliği belgesine sahip olmaları durumunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecek olup, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları durumunda ise sağlık gözetimi ve çalışma ortamı gözetimi hizmetleri hariç olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecektir.

 

 

 

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyeri:

 

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde her bir işveren veya işveren vekilleri ayrı ayrı eğitim almak zorunda olacaktır.

 


Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği