resim
E-Bülten

İşyerlerinde İlk Yardımcı Bulundurma Yükümlülüğünde Değişiklik

Hukuk Bülteni Ana Menü

 

29.07.2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de “İlk Yardım Yönetmeliği” yayınlanmış olup, bu düzenleme ile 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Eski yönetmeliğin ilk yardımcı bulundurulmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca; tüm firmalarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli iş kapsamında bulunan işyerlerinde de her on personel için bir temel ilk yardım eğitimi sertifikası almış İlk yardımcının bulundurulması zorunluydu.  

 

İlk Yardım Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile getirilen yeni düzenlemede ise 19.madde uyarınca;

  • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,

  • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

  • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

bulundurulması zorunlu olacaktır.

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği