resim
E-Bülten

İş Güvenliği Uzmanlarına ilişkin Yeni Düzenlemeler

Hukuk Bülteni Ana Menü


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile, “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.

 

Yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri konularında ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler

 

  • İşveren, belirtilen zorunlu çalışma sürelerine bağlı kalmak şartıyla işyerinin tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan en az bir iş güvenliği uzmanının yanında, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen esas sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapabilecektir. (Madde 3)

 

  • C sınıfı İş güvenliği uzmanlığı belgesine ilişkin düzenleme yapılmış ve üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlardan yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanların da bu belgeyi alabilecekleri kapsama eklenmiştir. (Madde 4)

 

  • İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacaktır. (Madde 5)

 

  • İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümlerde düzenlemeler yapılmıştır. İş güvenliği uzmanları Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yapacaklardır:

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

 

İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamayacaktır.

 

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 1000 çalışan için, Tehlikeli sınıfta yer alan  500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için, Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde ise her  250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilecektir. Çalışan sayısının  bu sayıların tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilecektir. (Madde 6)

 

  • Yönetmeliğin 12. maddesinde belirlenen iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümler 1.1.2016 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Egemenoğlu Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1 Levent - Beşiktaş 34330, İstanbul Türkiye

Egemenoğlu Hukuk Bürosu Her Hakkı Saklıdır.

E-Bülten Üyeliği